Vi tilbyder

Vi tilbyder nedenstående service:

  • Skrotpræmie for biler
  • Dødsbo/pulterkammer rydes
  • Genbrugssalg lørdag kl. 10-16.